نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۳:٢٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٥

زخم دل

نمک بر زخم دل شرين تر از خواب سحر گردد

جگر ها خون شود تا يک پسر مثل پدر گردد

پدر درکودکی دست پدر گيرد !به چه اميدی

به اميدی که در پيری پسر دست پدر گيرد