نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ فروردین ۱۳۸٥

اگه يه روز من مُردم

 

اگه يه روز من مُردم و تو منو دوست داشتي پنج شنبه ها بيا سرِ مزارم و گلِ

سرخي رو  روي قبرم بذار تا هميشه اون گلي که بهت داده بودم رو به

خاطرم بيارم ... ولي... اگه تو مُردي ... من فقط يه بار ميام مزارِت .. ميام و

اون دسته گلِ سفيدِ مريم رو که با خون خودم سرخشون کردم ، برات هديه

ميکنم وعاشقانه کنارت جون ميدم تا بدوني هيچ وقت تنها نيستي.