نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٤ فروردین ۱۳۸٥

انتظار

لحظه هاي انتظار و يک بغل دلواپسي

قصه شبهاي تارويک بغل دلواپسي

لحظه هايي سردوسنگين خانه اي غرق سکوت

ساعتي شماطه دارويک بغل دلواپسي

رقص گندمزاروطرح زيباي غروب

جاده هاي بي سوارويک بغل دلواپسي

پرسه زن درکوچه هاي ابي چشمان تو

بانگاهي شرمسارويک بغل دلواپسي

ايستگاه اخرويک کوپه ترس واضطراب

سوت لرزان قطارويک بغل دلواپسي

هديه اوردم برايت ازدل شهري غريب

کوله باري انتظارويک بغل دلواپسي.......