نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٢:۱٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٦ اسفند ۱۳۸٤

ارزش يابي کلمات

 
سازنده ترين کلمه" گذشت" است... آن را تمرين کن

پر معني ترين کلمه" ما" است...آن را بکار ببند.

عميق ترين کلمه "عشق" آست... به آن ارج بنه.

بي رحم ترين کلمه" تنفر" است...از بين ببرش.

سرکش ترين کلمه" هوس" است...با آن بازي نکن.

خود خواهانه ترين کلمه" من" است...از آن حذر کن.

ناپايدارترين کلمه "خشم" است...آن را فرو ببر.

بازدارترين کلمه "ترس" است...با آن مقابله کن.

با نشاط ترين کلمه " کار" است... به آن بپرداز.

پوچ ترين کلمه "طمع" است... آن را بکش.

سازنده ترين کلمه "صبر" است... براي داشتنش دعآ کن.

روشن ترين کلمه "اميد" است... به آن اميدوار باش.

ضعيف ترين کلمه "حسرت" است... آن را نخور.

تواناترين کلمه "دانش" است... آن را فراگير.

محکم ترين کلمه "پشتکار" است...آن را داشته باش.

سمي ترين کلمه "غرور" است... بشکنش.

سست ترين کلمه "شانس" است... به اميد آن نباش.

شايع ترين کلمه "شهرت" است... دنبالش نرو.

لطيف ترين کلمه "لبخند" است...آن را حفظ کن.

حسرت انگيز ترين کلمه "حسادت" است... از آن فاصله بگير.

ضروري ترين کلمه "تفاهم" است... آن را ايجاد کن.

سالم ترين کلمه "سلامتي" است... به آن اهميت بده.

اصلي ترين کلمه "اطمينان" است... به آن اعتماد کن.

بي احساس ترين کلمه "بي تفاوتي" است... مراقب آن باش.

دوستانه ترين کلمه "رفاقت" است... از آن سوءاستفاده نکن.

زيباترين کلمه "راستي" است... با آن روراست باش.

زشت ترين کلمه "دورويي" است... يک رنگ باش.

ويرانگرترين کلمه "تمسخر" است... دوست داري با تو چنين کنند؟

موقرترين کلمه "احترام" است... برايش ارزش قايل شو.

آرام ترين کلمه "آرامش" است... به آن برس.

عاقلانه ترين کلمه "احتياط" است... حواست را جمع کن.

دست و پا گيرترين کلمه "محدوديت" است... اجازه نده مانع پيشرفتت بشود.

سخت ترين کلمه "غيرممکن" است... وجود ندارد.

مخرب ترين کلمه "شتابزدگي" است...مواظب پلهاي پشت سرت باش.

تاريک ترين کلمه "ناداني" است...آن را با نور علم روشن کن.

کشنده ترين کلمه "اضطراب" است...ان را ناديده بگير.

صبورترين کلمه "انتظار" است... منتظرش باش.

بي ارزش ترين کلمه "انتقام" است... بگذار و بگذر.

ارزشمندترين کلمه "بخشش" است... سعي خود را بکن.

قشنگ ترين کلمه "خوشروئي" است... راز زيبائي در ان نهفته است.

تميزترين کلمه "پاکيزگي" است... اصلآ سخت نيست.

رساترين کلمه "وفاداري" است... سر عهدت بمان.

تنهاترين کلمه "گوشه گيري" است...بدان که هميشه جمع بهتر از فرد بوده.

محرک ترين کلمه "هدفمندي" است... زندگي بدون هدف روي آب است.

هدف مندترين کلمه "موفقيت" است... پس پيش به سوي آن.