نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٤

يک اميد تازه

يک اميد تازه داشتم بر باد شد

خانه ايي آباد داشتم بر بادشد

چشم مستان خواستم رسوا شدم

قلب عاشق داشتم بر بادشد

هر چه ناليدم نبد فرياد رس

شرح پيروز داشتم بر باد شد

با خدا گفتم هزاران درد دل

خود چه اميد دوايي داشتم بر بادشد

نيست اميد رهايي ياربا

راه بازي داشتم بر باد شد

همرهان راه دل تنها شدم

کارواني داشتم بر باد شد

بارالها يک ره رستن نشان دل بده

هرچه من ره داشتم بر باد شد

مانده ام در کار خود وا مانده ام

انتظار يک تبسم داشتم بر باد شد