نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٢:٠٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٩ اسفند ۱۳۸٤

مي خواهم

مي خواهم تو را صدا بزنم ولي زبان ندارم

مي خواهم به سويت بيام ولي توان ندارم

مي خواهم تو را ببينم ولي چشم ندارم

من در قلبم تو را دارم

پس با قلبم تو را  صدا مي زنم

و با قلبم به سوي تو مي ايم

وبا قلبم تو به تو نگاه مي كنم