نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٩ اسفند ۱۳۸٤

 اگرچه نزد شمـــــــــا


اگرچه نزد شمـــــــــا تشنه سخن بودم           

کسي که حرف دلش را نگفت من  بودم

دلم براي خودم تنـــــگ مي شود آري           

هميشه بي خبر از حــال خويشتن  بودم

نشد جواب بگيرم ســــــــــلام هايم را           

هر آنچه شيــــــفته تر از پي شدن  بودم

چگونه شرح دهم عمق خستگي ها را           

اشاره اي کنم انگار کوه کـــــــــن  بودم

من آن زلال پرستم در آب گــند زمان           

که فکر صافي آبي چنين لــــــــجن بودم

غريب بودم و گشتم غريــــــــــــب تر          

دلم خوش است که درغربت وطن بودم