نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۳:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٤

آخر دل ما را

آخر دل مارا تو فنا کردي و رفتي

بيهوده مرا چشم براه کردي و رفتي

آن کاخ اميدي که بنا کردم از عشقت

خاکستري از آن تو بپا کردي و رفتي

تو که داني همه ترس من از هجر تو بود

پس چرا شهر دلم را تو رها کردي و رفتي

در توانم نبود دوري و هجر تو عزيز

گو که خواب است که اينگونه جفا کردي و رفتي