نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٤

دستم را

دستم را دراز می کنم

و تکه ای از ابر بی باران اميد را

به زير می آورم

و در آسمان خيال رها می کنم

تا شايد دوباره بر كوير خشكيده ی احساس ببارد

و گلهاى عشق

دوباره شکوفا شوند........

هر روز با اين رويا دلخوشم

اما.....

اما می ترسم

می ترسم تند باد سرنوشت ابرهای روياى مرا با

خود ببرد

و كوير احساسم هميشه کوير بماند.