نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٤

قبرستان عاشقان

در شهرعشق قدم میزدم گذرم افتادبه قبرستان عاشقان خیلی تعجب کردم

تاچشم کارمی کردقبربودپیش خودم گفتم یعنی این قدرقلب شکسته

وجودداره؟ یکدفعه متوجه قلبی شدم که تازه خاک شده بودجلورفتم برگهای

روی قبرراکنارزدم که براش دعاکنم وای چی میدیدم باورم نمیشه اون قلبه

همون کسیه که چندساله پیش دله منو شکسته بود.

(ازهردست بدی ازهمون دست میگیری )