نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ شهریور ۱۳٩٢

UP جدید* 02/06/92

مرد باش

زمین به مرد بودنت نیاز داره . . .

مرد باش . مردونه حرف بزن . مردونه بخند . مردونه عشق بورز . . .

مردونه گریه کن ، مردونه ببخش . . .

مرد باش ، نه فقط باجسمت ، بانگاهت ، با احساست ، با آغوشت . . . مردباش و هیچوقت نامردی نکن

مخصوصا برای کسی که به مردونگیت تکیه کرده و باورت کرده ، مرد باش .
کلمات کليدي :متن ادبی و کلمات کليدي :مرد باش و کلمات کليدي :سعید علیزاده پروین و کلمات کليدي :پشت نقاب شب