نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱:۳٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧

زمانی فراموشت خواهم کرد

زمانی فراموشت خواهم کرد که عقلم خاموش , نفسم قطع , روحم در آسمان , تنم در

زیر خاک
کلمات کليدي :متن عاشقانه و کلمات کليدي :زمانی فراموشت خواهم کرد