نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢

  UP جدید* 28/02/92

موضوع انشاء

موضوع انشاء : خوشبختی

به نام خدا

خوشبختی یعنی قلب پدر و مادرت بتپد

پایان !!!
کلمات کليدي :متن ادبی و کلمات کليدي :موضوع انشاء و کلمات کليدي :پشت نقاب شب و کلمات کليدي :سعید علیزاده پروین
نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢

 UP جدید* 26/02/92

 معرفت

کوچه ای را بود نامش معرفت

مردمانش با مرام از هر جهت

سیل آمد کوچه را ویرانه کرد

مردمش را با جهان بیگانه کرد

هرچه در آن کوی بود از معرفت

شست و با خود برد سیل بی صفت

از تمام کوچه تنها یک نفر

خانه اش ماند و خودش جست از خطر

رسم و راه نیک هرجا بود و هست

از نهاد مردم آن کوچه است

چونکه در اندیشه ام اینگونه ای

حتم دارم از بچه های آن کوچه ای
کلمات کليدي :شعر و کلمات کليدي :معرفت و کلمات کليدي :پشت نقاب شب و کلمات کليدي :سعید علیزاده پروین
نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢

UP جدید* 21/02/92

روش زندگی

دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره بزرگتر میدهند

اما دوتکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند !

پس هر چه سخت تر و قالبی تر باشیم ،فهم دیگران برایمان مشکل تر، و در نتیجه امکان بزرگتر شدنمان نیز کاهش می یابد

آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ،به مراتب سر سخت تر، و در رسیدن به هدف خود لجوجتر و مصمم تر است.

سنگ، پشت اولین مانع جدی می ایستد.

اما آب... راه خود را به سمت دریا می یابد.

در زندگی، معنای واقعی سرسختی، استواری و مصمم بودن را، در دل نرمی و گذشت باید جستجو کرد.

گاهی لازم است کوتاه بیایی

گاهی نمیتوان بخشید و گذشت...اما می توان چشمان را بست و عبور کرد

گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری

گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی

ولی با آگاهی و شناخت

وآنگاه بخشیدن را خواهی آموخت
کلمات کليدي :متن ادبی و کلمات کليدي :روش زندگی و کلمات کليدي :پشت نقاب شب و کلمات کليدي :سعید علیزاده پروین
نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢

تولد اولین فرزندم

پست ویژه * 01/02/92

وقفه طولانی مدتم رو به حساب تنبلی نذارین.

شنبه هفته گذشته 24/01/92 شب ساعت 9:45 اولین فرزندم بدنیا اومد.

البته 29 روز زودتر بدنیا اومد.

" سلوی " دختر بابا و مامان (کدبانوی دیجیتالی)
کلمات کليدي :مناسبتهای ویژه و کلمات کليدي :تولد اولین فرزندم و کلمات کليدي :پشت نقاب شب و کلمات کليدي :سعید علیزاده پروین